EcoEq-bloggen

EcoEq-bloggen

Om bloggen

Vi vill diskutera tre problemområden: Miljö, Rättvisa och Fred och försöker avslöja de system-mekanismer som gör att problemen upprätthålls.
Tillbaka till hemsidan: EcoEquality _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Senaste inlägget i bloggen

Upprop för skarpare klimatpolitik lanseras av EcoEquality

Miljö, Ekologi, KlimatPosted by Jens Rundberg 2018-05-03 19:14:17
Nu lanserar EcoEquality ett upprop för en skarpare klimatpolitik i Sverige och Världen. För att ha en chans att klara 2-gradersmålet krävs tuffare och skarpare klimatpolitik! Ledande klimatforskare menar att de rika länderna behöver göra utsläppsminskningar på minst 10 procent varje år med början nu, med sikte på att uppnå 100% fossilfria energisystem år 2035.

Uppropet baseras på beräkningar av bland annat Kevin Anderson, klimatforskaren som tidigare jobbat som ingenjör och konstruktör av oljeplattformar, vilket gett honom kompetens att bedöma det orealistiska i Västvärldens förhoppningar om nya teknologiska system som skulle kunna leverera "Negativa Utsläpp" inom några få årtionden. Det realistiska är istället att satsa mer seriöst på snabb omställning till fossilfria system inom alla samhällssektorer.

Uppropet har en inbyggd återkopplingsmekanism för att uppmuntra undertecknare att värva fler undertecknare. Välkommen att skriva på och hjälpa till att värva fler undertecknare så att det blir en kraftfull påtryckning för en skarpare klimatpolitik!

Till Uppropet  • Comments(0)//blog.ecoequality.org/#post10